Skicka ett foto till oss

Vi uppskattar möjligheten att få lov att visa just ditt spa, eller någon annan produkt du köpt av oss, för vår besökare. Om du vill dela med dig av ett foto kan du skicka det via formuläret nedan. Tack på förhand för att du vill dela med dig.

I och med att du laddar upp en bild och anger text som vi får lov att publicera samt klickar på skicka, ger du ditt medgivande enligt texten nedan under rubriken "Medgivande om behandling av bild och text"

Medgivande om behandling av bild och text

De foton vi tagit emot av dig kan komma att märkas med den text du anger i fältet ”text som vi får lov att publicera”.

Vi publicerar varken ditt namn eller din e-postadress.

Bild och text enligt ovan kommer att sparas i vår bildbank och kan komma att visas på vår hemsida.

I och med att fotona lagras digitalt i bildbanken tillsammans med den text du anger kan personuppgifter om dig att komma att behandlas.

Spa & Poolshopen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av personuppgifter.

Kontaktperson för bildlagring är Niklas Sätervi, se kontakta oss för kontaktuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av uppgifterna, som kan vara personuppgifter, är att kunna tillhandahålla foton för informations- och marknadsföringsmaterial såväl som för pressanvändning.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss utöver de foto du skickar.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt ansökan ställd till oss (e-post är fullt tillräckligt för oss), få besked om vilka personuppgifter om dig, som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.